Duurzame ontwikkeling en verantwoordelijkheid – "We care"-concept bij Eucerin

Leestijd: 5 min
Ontdek meer

Bij Eucerin® is al onze passie en expertise gericht op de huid. We ontwikkelen dermocosmetica met klinisch bewezen effectiviteit die de huidgezondheid beschermt en ondersteunt. Eucerin® verricht al 100 jaar baanbrekend medisch huidonderzoek voor innovaties. We zijn ons terdege bewust van de noodzaak om de duurzaamheid van onze producten en processen voor de lange termijn te verbeteren. Daarnaast zetten we ons ook in voor maatschappelijke projecten.

"We Care": Beiersdorfs hoofdkantoor in Hamburg

We streven naar verantwoorde groei in een bedrijfsomgeving die gekenmerkt wordt door economische onzekerheid, sociale onevenwichtigheid en milieuproblemen.

De "We care"-strategie voor duurzame ontwikkeling van Beiersdorf steunt ons in onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

Beiersdorfs wereldwijde inzet voor duurzame ontwikkeling is gebaseerd op drie pijlers: "Producten, planeet, mensen" en bestrijkt onderwerpen uit de hele waardeketen, van de inkoop van grondstoffen tot de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en onze maatschappelijke betrokkenheid buiten het bedrijf.

Onze doelstellingen voor 2020/2025

Onze benadering van duurzame ontwikkeling richt zich voornamelijk op de versterking van ons vermogen te reageren op verandering en het doorvoeren van een toekomstgerichte bedrijfscultuur. We hebben vastgesteld welke problemen belangrijk zijn voor onze stakeholders en op welke manier ze bijdragen aan het langetermijnsucces van ons bedrijf en aan het oplossen van een wereldwijd probleem. Onze ambitieuze doelstellingen voor 2020/2025 richten zich op die gebieden waarop ons bedrijf de meeste invloed heeft. Deze doelstellingen geven een duidelijke richting aan en moedigen ons aan om zelfs meer te bereiken.

 

Doelstellingen voor producten:

Tegen 2020 zou 50% van onze verkopen moeten bestaan uit producten met een verbeterde impact op het milieu (beginjaar 2011).

  • 100% recycleerbare, herbruikbare of composteerbare verpakkingen tot 2025.

  • 25% gerecyclede stoffen in plastic verpakkingen in Europa tot 2025.

  • Tegen 2025 willen we al onze duurzame ingrediënten verantwoord inkopen en moeten onze belangrijkste grondstoffen ontbossingsvrij zijn.

Doelstellingen voor de planeet:

Beiersdorf zal zijn energie- en transportgerelateerde CO2-uitstoot per geproduceerd product tegen 2025 met 70% hebben teruggebracht (beginjaar 2014).

Verantwoordelijkheid begint bij de inkoop

Verantwoordelijkheid vanaf de start: de inkoop van onze grondstoffen is duidelijk gereguleerd

Bedrijfsverantwoordelijkheid in de toevoerketen:

 

Met onze Gedragscode, waarin de maatschappelijke en ecologische normen zijn vastgelegd waarmee duurzame inkoop wordt bevorderd, verplichten we onze leveranciers zich op onze normen te richten en eraan te voldoen, niet alleen met betrekking tot de vereiste productkwaliteit maar ook met betrekking tot transparante, eerlijke en verantwoorde bedrijfsnormen.

 

De Gedragscode is bindend voor onze leveranciers en vormt een kerncriterium bij het selectieproces en in daaropvolgende beoordelingen.

"We Care" tot aan de verkoop: we willen waar mogelijk onze bronnen beschermen

Door nauw samen te werken met onze leveranciers, steunen we ze bij het opbouwen en ontwikkelen van een duurzame toevoerketen. Op deze manier verzekeren we dat ze hun maatschappelijke, milieu-, en economische verantwoordelijkheden opnemen, en dat onze consumenten hoogwaardige producten ontvangen.

 

Daarnaast hebben we specifieke eisen ontwikkeld voor materialen die speciale aandacht behoeven, zoals op palmolie gebaseerde grondstoffen.

Grondstoffen:

 

Duurzame ontwikkeling is een belangrijk criterium bij onze onderzoeksactiviteiten, bij de inkoop van grondstoffen, en bij de ontwikkeling van nieuwe samenstellingen en toepassingen.

  • Tegen 2025 zal 65% van onze grondstoffen worden gemaakt van duurzame stoffen

 

Verpakkingen:

 

Bij Beiersdorf werken we constant aan de optimalisatie van onze verpakkingen door alternatieve en duurzamere verpakkingsoplossingen te ontwikkelen om grondstoffen te sparen.

  • 100% recycleerbare, herbruikbare of composteerbare verpakkingen tot 2025.

  • 25% gerecyclede stoffen in plastic verpakkingen in Europa tot 2025.

Beiersdorf geeft om het milieu

Door ons energieverbruik voor een groot deel uit hernieuwbare energie te laten bestaan, beschermen we het milieu. In alle vaste productiecentra wordt al het afval hergebruikt.
Waardevolle grondstof: waar mogelijk proberen we zoveel mogelijk water te besparen

Energie:

 

Met ons "Blue Building"-programma zorgen we ervoor dat onze eigen gebouwen aan de hoogste milieunormen voldoen. Daarnaast gebruiken we locatie-specifieke planning voor het verhogen van de energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Sinds 2019 zijn we voor de energievoorziening van al onze locaties overal ter wereld overgestapt op 100% duurzame energie.

 

Afval:

 

Beiersdorf hanteert een strategie van "voorkomen, verminderen, hergebruiken en recyclen" voor de hele productlevenscyclus en zoekt met alle betrokken partijen naar optimale manieren om het afvalvolume zoveel mogelijk omlaag te brengen en naar alternatieve afvalverwerkingsmethodes.

 

Water:

 

We voeren jaarlijkse risicoanalyses uit om de langetermijnbeschikbaarheid van water, dat een waardevolle grondstof voor onze productielocaties is, te waarborgen. Het doel is om risico's met betrekking tot water te reduceren en deze grondstof op een steeds efficiëntere manier te gebruiken. Hypermoderne waterzuiveringsinstallaties in onze productiecentra vormen een goede basis voor waterbesparing. Ze worden bovendien voortdurend doorontwikkeld en aangepast aan de eisen die de respectievelijke productiefaciliteiten eraan stellen.

 

25% waterbesparing tegen 2025 (beginjaar 2018).

Beiersdorf neemt verantwoordelijkheid zeer serieus.

Bij Beiersdorf is de werkomgeving gebaseerd op wederzijds vertrouwen, transparantie en eerlijkheid
We focussen ons op het welzijn van onze klanten, daarom steunen we diverse initiatieven

Gezondheid en veiligheid van onze medewerkers:

 

Als wereldwijd actief bedrijf zetten we ons in voor eerlijke arbeidsomstandigheden en transparante samenwerking op basis van wederzijds respect met alle partijen uit de waardeketen.

 

Consumenten:

 

Beiersdorf informeert consumenten over zijn inzet voor duurzame ontwikkeling en biedt duurzame productoplossingen. Daarnaast willen we consumenten de kans geven betrokken te zijn bij de initiatieven voor duurzame ontwikkeling.

 

Maatschappelijke betrokkenheid:

 

Onze maatschappelijke betrokkenheid weerspiegelt de strategische waarden en doelen van ons bedrijf en ons merk. We steunen gezinnen en gemeenschappen in nood met maatschappelijke sponsoringsinitiatieven van onze merken en donatieprogramma's op bedrijvengroepsniveau.

Eucerin® steunt duurzame activiteiten om de huid te herstellen, te beschermen en gezond te houden. Vooral het helpen van kinderen, jonge mensen en hun gezinnen ligt Eucerin® na aan het hart. Daarom steunt Eucerin® sinds 2011 AGNES (Arbeitsgemeinschaft für Neurodermitis Schulung e.V. an der Charité Berlin - de Vereniging voor neurodermatitis-training bij het Charité-ziekenhuis in Berlijn), die tot doel heeft de levenskwaliteit van dermatitispatiënten en hun families te verbeteren.

Hand in hand met alle belanghebbenden

We pakken problemen samen aan, omdat we een modern, verantwoordelijk en toekomstbestendig bedrijf zijn

Werknemers:

 

Als bedrijf betrekken we onze werknemers bij onze initiatieven voor duurzame ontwikkeling en moedigen we persoonlijke inzet van individuen en teams aan.

 

Leveranciers:

 

We gebruiken een strategisch systeem voor leveranciersmanagement dat gebaseerd is op regelmatige dialoog en gezamenlijke projecten om ervoor te zorgen dat onze hoge normen voor productkwaliteit, werkomstandigheden en milieubescherming gehandhaafd worden.

 

Non-profitorganisaties:

 

Wij zijn ervan overtuigd dat een actieve en open uitwisseling met NPO's (non-profitorganisaties) over kwesties van duurzame ontwikkeling wederzijdse voordelen biedt, en daarom werken we nauw samen met NPO's aan vraagstukken zoals de toevoerketen van palmolie en klimaatverandering.

Vind de dichtstbijzijnde Eucerin-apotheek